نازنین نانا والاجم

5.3

ارتقاء روح و اندیشه‌ی جمعی در شناخت اسطوره‌ها گفت‌وگو با نازنین نانا والاجم نویسنده‌ی کتاب «آرش کمان‌گیر و دیگر اسطوره‌های جهان»

نازنین نانا والاجم، محقق و دانش‌آموخته‌ی تئاتر از دانشگاه تربیت مدرس است. ایشان سال‌هاست مطالعات خود را در زمینه‌ی اساطیر و زبان‌شناسی زیر نظر اساتید این حوزه آ... ادامه ...