فهرست شماره هشتم آنگاه کرانه‌‌های عامه پسندی

فهرست شماره هشتم آنگاه

کرانه‌های عامه پسندی

سرمقاله
آرش تنهایی

کرانه های عامه پسندی
گفت و گو با حسین پاینده
هادی آ قاجانزاده

مقاومت فرهنگی، مد یا ضرورت؟
شهروز نظری

ما فرزندان ایران
لیلا پاپلی یزدی

ایستادن میان دو سنگ آسیاب ادغام و انزوا
گفت و گو با مراد فرهادپور
هادی آقاجانزاده. کبوتر ارشدی

از کارت ویزیت تا سلفی
زانیار بلوری

کسی که مثل هیچ کس نیست
فاتح صهبا

پیچیدگی های سازش با مخاطب
گفت وگو با محمد متوسلانی
علی بختیاری

بالابلندتر از هر بلندبالایی
نوید پورمحمدرضا

صندلی را کنار پنجره بگذاریم و به صف طویل سالن ها نگاه کنیم
علی امیرریاحی

سریال شهرزاد: از اسطوره تا اعتدال
شیرین کریمی

از روزهای رادیو تا فترت لس آنجلس
گفت و گو با ساسان فاطمی
رضا صمیم

امان از شهر بی شاعر
گفت و گو با شهیار قنبری
حسین عصاران

دکتر کاووسی
آران جاویدانی. اعظم محمدی

شما بیشعور نیستید
زهرا ملوکی

توفیقات گل آقایی
گفت و گو با احمد عربانی
هادی حیدری

فرنگی پسندی
بابک رفیع یعلوی

شریعتی کجا ایستاده است؟
گفت و گو با سوسن شریعتی

بدن های عامه پسند، زبان بیان حقایق
آرش حسن پور

از نیما تا دیگران
فرزانه قبادی

کلنجار دائم با خط قرمز
گفت و گو با هوشنگ گلمکانی
حمیدرضا ششجوانی

تا که اوشین بشه شروع
شرمین نادری

همه پسند یا عامه پسند
بهارک محمودی

اعجوبه‌ی پاورقی نویسی
علی بختیاری

محبوبیت سیال تکرار
گفت و گو با عماد خاتمی
حسین گنجی

برای خواندن بیشتر
امیر مولایی