تاتر

تنها راه ممکن، غیرممکن نیست! یادداشتی بر اجرای نمایش‌نامه‌ی تنها راه ممکن، نوشته و کار محمد یعقوبی

«فیلم‌ها مشهورمان می‌کنند؛ تلویزیون پولدارمان می‌کند؛ اما تئاتر خوبمان می‌کند»! ترنس مان   تنها راه ممکن نخستین بار به کارگردانی یعقوبی در جشنواره... ادامه ...