از خرید شما متشکریم شماره پیگیری خرید مجله

همراه گرامی آنگاه :
{نام (نام):6.3} {نام (نام خانوادگی):6.6} عزیز!
خرید مجله با هزینه ارسال {هزینه پست:4} و هزینه نهایی{مجموع:5} توسط درگاه {payment_gateway} انجام شد.

کد پیگیری شما :
{transaction_id}

به زودی مجله به نشانی :
{نشانی (شهر):7.3} – {نشانی (خیابان):7.1} – {نشانی (اضافه آدرس):7.2} – {نشانی (کد پستی):7.5}
ارسال خواهد شد .

توجه داشته باشید پس از ارسال در تهران حداکثر دو روز و شهرستان ۷ روز منتظر دریافت باشید .
در صورت هرگونه تاخیر پستی مسوولیتی برای آنگاه ایجاد نخواهد کرد . اما با ما تماس بگیرید تا پیگیر مشکل شما باشیم .
از این که با آنگاه هستید کمال سپاس را داریم .