فهرست شماره سیزدهم آنگاه فوتبال به مثابه مبارزه

شماره سیزدهم مجله آنگاه با تصویری از عادل فردوسی پور بر روی جلد با موضوع فوتبال به مثابه مبارزه منتشر شد

 • سرمقاله
  آرش تنهایی
 • فوتبال: ولگردان و روشنفکران
  ناصر فکوهی
 • تا دمی از هوشیاری وارهند
  علی ورامینی
 • هنوز دوست دارم فوتبال گزارش کنم
  گفت‌وگو با جهانگیر کوثری
  چیا فؤادی
 • هیچوقت تن به ازدواج نداد
  جاسم غضبانپور
 • فوتبال با پیپ و عصای روشنفکری
  احسان محمدی
 • آیین شهریاری
  فاتح صهبا
 • از چمنهای حیاط خانه تا جام قهرمانی
  گفت‌وگو با شهرزاد مظفر
  ماریا شاهی
 • استادیوم صدهزار پسری
  گروه عکس پودیوم
 • پرسپولیس سرور استقلاله؛ استقلال سرور پرسپولیسه
  امیرمحمد سلیمانی
 • وطن به مثابه‌ی گوشت تن
  سما بابایی
 • روزگار و زمانه‌ی علی پروین
  افشین امیرشاهی
 • سخنگوی غیرفوتبالی‌ها
  علی امیرریاحی
 • در ستایش نوستالژی
  راحله امیربهرامی
 • عدالت در فوتبال نیست
  گفت‌وگو با جواد علیزاده
  هادی حیدری
 • روی نیمکت ذخیره
  بهارک محمودی

 

 • اتفاق مناسب در زمان و مکان مناسب
  حسین عصاران
 • چرا ادبیات ما از فوتبال جداست؟
  گفت‌وگوی حسین گنجی، محمد
  طلوعی، مهدی یزدانی‌خرّم
 • به خاطر یک مشت دلار
  نادر داودی
 • خیالت تخت، من هستم
  بنوشه فرهت
 • یک فنجان هیجان
  فرزانه قبادی
 • » انقلاب « در ستایش
  عبدالله یالچین
 • سین
  پیمان هوشمندزاده
 • ای شفا گرفته از عشق
  بنوشه فرهت
 • فوتبال و جدایی
  ابوالفضل رجبی
 • من شماره‌ی هفت بودم و هنوز زنده‌ام
  حسین شکربیگی
 • تولد یک راوی جاه‌طلب
  مهدی یزدانی خرّم
 • از این فرهادکش فریاد
  گفت‌وگو با عادل فردوسی‌پور
  مازیار ناظمی
 • فوتبال فقط فوتبال نیست
  فرزاد مقدم
 • ژستهایی در مقیاس بزرگ
  حجت عسکری
 • نگاتیو از ما مهمتر بود
  گفت‌وگو با رضا معطریان
  حسین گنجی
 • فوتبال زندگی است
  حمید مؤذنی
 • جادوی فوتبال زیر درخت انگور
  ناهید مولوی
 • دختران آزادی
  فاطمه صمدی