فهرست مطالب شماره ۱۵ غم بزرگ ؛ کار بزرگ

فهرست مطالب

7
سرمقاله
آرش تنهایی
8
منشأ نومیدانه‌ی امید
ناصر فکوهی
18
غم عارضه ای جمعی یافردی
گفت و گو با مقصود فراستخواه
حسین گنجی
30
افسانه‌ی پیروز
فاتح صهبا
44
شادی از دست رفته
تورج دریایی
48
غم بزرگ و اندیشه هایش
فرزاد مقدم
54
رنج بزرگ، کار بزرگ
گفت و گو با مصطفی ملکیان
زینب آذرمند
68
روز موعود
شهریار کریمی

 

72
غم بزرگ صادق
علی امیرریاحی
76
ماندگاری نغمه ها
فرزانه قبادی
84
ای دیو غم!
زهرا عامری
88
آمدند، کشتند، سوختند و بردند و رفتند
سالار خوشخو
92
گریه‌کن نداریم
صوفیا نصرالهی
98
هیجان و احساس
گفت و گو با عبدالرحمن نجل رحیم
زهرا عباسعلی
102
روشنایی، تیرگی، مرگ
یاسر نوروزی
112
ساگوارو
مهراوه فردوسی
118
ایلی ایلی لما سبقتنی
مهدی یزدانی خُرّم

 


126
فراخوانی به خویشتن
بنوشه فرهت
128
در ستایش بطالت
احسان عبدی پور
132
چرا بشنوم ناله های ستیز
گف تو گو با مرضیه ابراهیمی
عطیه میرزاامیری
142
در کنار هم قدم برداریم
مانیا شفاهی
146
پس از باران سیاه
مجید احمد ینیا
150
روی در رخ مرگ
مزدک دانشور
154
لکه ها
عالیه عطایی
164
غم این خفت هی چند
محسن میرکلایی
174
تاریک یهای مترا کم ما
زهرا عباسعلی
180
شیرزنان خرمشهر
جاسم غضبانپور
184
غم آ گاهی یا غمِ آ گاهی
حسین گنجی
192
خنده بر غم هنرست
سید عمادالدین قرشی
212
رشحات حزن
امید انارکی
218
پایتخت درد
محمدصادق درویشی
22 6
روز روشن
پژمان موسوی
228
سیمای مردی تنها
در میان جمع
کاوه فولادی نسب
232
زبان غم
الهام احمدپور
236
غم بزرگ، رنجی
امیدبخش
عماد رضای ینیک
242
آفرینش
آرمین بی نظیر