با تشکر از تماس شما

از تماس شما متشکریم! به زودی با شما تماس می گیریم.