فهرست شماره پنج آنگاه کتاب هفته ، کتاب همیشه

فهرست شماره پنج مجله  آنگاه

کتاب هفته ، کتاب همیشه

زمستان ۹۶

 

7
سرمقاله
< آرش تنهایی
۸
قله‌ی صبح یکشنبه
< فاتح صهبا
10
زمینه و زمانه ی
کتاب هفته / کیهان هفته
< سید فرید قاسمی
16
نام همه شعرهای شاملو
دیدار با آیدای شاملو
< علی امیرریاحی
26
مرا تو بی سببی نیستی
< سیف الله صمدیان
32
کتاب هفته و
صنعت فرهنگسازی
< علی بختیاری
38
معجون خلاق، عاصی و دانا
< فرزاد مقدم
44
طراحی هایم یکی از ویژ گی‌های کتاب هفته شده بود
گفت و گو با مرتضی ممیز
< فیروزه صابری
62
تا اطلاع ثانوی: زنده باد ممیز
< ساعد مشکی
72
شورای نویسندگان تک نفره
< اسدالله امرایی
76
وقتی که سراغ پرتره ها می روم
< علیرضا یزدانی
82
روشنفکران و جوانان با
کتاب هفته جذب کیهان شدند
گفت و گو با جواد مجابی
< حسین گنجی
90
کتاب هفته برای ما و آنها که می‌آیند
< ابوتراب خسروی
94
حکم، فراری،
رهگذرهای درون شب
< رسول نظرزاده

 

98
اسطوره ی نقد ناپذیر شاملو
< مهدی سلیمی
104
نگاهی به گیل گمش
و چاپ آن با «نثر فارسی »
احمد شاملو در
کتاب هفته
< جواد عاطفه
114
شاملو در افغانستان
گفت وگو با یعقوب یسنا
< هارون مجیدی
118
اردشیر محصص و احمد شاملو
بعد از پنجاه سال
< سید امیر سقراطی
150
غیاب زنان در کتاب هفته
< شوکا حسینی

156
مکتوبات شهری
اندر احوال داستا نهای
منوچهرصفا
<حدیث متقی

162
کتاب هفته به فرهنگ عامه
اعتبار بخشید
گفت و گو با دکتر علی بلوکباشی
< نوا بامدادی
166
شعر در کتاب هفته
< فرزین پارسی کیا
176
قالب زدن فرهنگ به مثابه ی
اداره ی اقتصاد
< علی نیلی
180
کتاب هفته از منظر سینما
< هنگامه ناهید
184
از کتاب هفته تا مهاجرت
گفت و گو با خسرو بیات
< معراج قنبری
190
نمایشگاه کوچک هفته
< الناز وحید فتحی
194
در جست وجوی کتاب هفته
< فرزانه قبادی
202
کتاب هفته به مثابه ی مُد روز
گفت و گو با علی اصغر حاج سیدجوادی
< فاتح صهبا
208
محمود اعتماد زاده،
م.ا به آذین یا
سردبیر کتاب هفته
گفت و گو با محمدعلی عمویی
< کبوتر ارشدی
214
کتاب جمعه ادامه ی کتاب هفته
گفت و گو با ع.پاشایی
< حسین گنجی
220
دوقلوهای فرهنگی
گفت و گو با محمد ابراهیمیان
< زینب لک
224
در برزخی میان شعر و تصویر
< علی علائی
230
خوشا آغازی دیگر
< فرید مرادی
238
جغرافیای کتاب هفته
< متین امیری

 

 مجله را  اینجا ورق بزنید و در صورت علاقه نسخه کامل را از طریق لینک زیر خرید کنید

 

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .