فهرست شماره نهم آنگاه گالری;مهجور موثر

7
سرمقاله / آرش تنهایی
8
گالری؛ مهجور مؤثر/سجاد باغبان ماهر
۱۰
از کاشانه تا تالار/سیدعمادالدین قرشی
۲۸
وظیفه ی گالری راه اندازی/جنبشهای هنری نیست
گفت وگو با کامران دیبا
آرش تنهایی
42
گالری نمیخواهد همه را دربربگیرد
گفت وگوی سجاد باغبان ماهر،
بهنام کامرانی،زروان روح بخشان
۵۴
نانخوردن از هنر
حمیدرضا ششجوانی
۶۴
تلاش برای بسط فضاهای غیرهژمونیک
گفت وگو با محمدرضا مریدی
هادی آقاجانزاده

۷۲
جعبه ی بیجادو/آسیه مزینانی
۸۲
ما بدون لیزا عکس نمیگیریم؟
افسانه کامران
۹۰
رشد کمی اما ناپایدار
علی اکبر جهانگرد
۹۴
داستان گالری های اصفهان
امیر رجایی
۱۰۰
قلمهای زیادی در تندیس پا گرفت
گفتوگو با محمدحسن حامدی
حسین گنجی
۱۰۸
معماری برای نقاشی امروز ایران تعیین تکلیف میکند
علیرضا امتیاز
۱۱۲
چون به گالری میروند، آن کار دیگر میکنند
حافظ روحانی
۱۱۸
پوستر یادبودی از نمایشگاه است
گفتوگو با رضا عابدینی
سعید مزینانی

۱۲۸
برادران ناتنی در رقابتی پنهان
رضا دبیری نژاد
۱۳۲
منظر، نظاره، ناظر
فؤاد نجمالدین

۱۴۰
لانچیا مونتکارلو در صحنه ی هنر ایران
فاتح صهبا
۱۶۲
گالری داری کار پرمسئولیتی است
گفتوگو با لیلی گلستان
توکا ملکی
۱۷۲
تمام هنرمندان این شهر موقعیت نمایش آثارشان را دارند
گفتوگو با رزیتا شرف جهان
الناز وحیدفتحی
۱۷۸
افتتاحیه ی هنرمند مثل عروسی اوست
گفت وگو با ارکیده درودی
راحله امیربهرامی

۱۸۶
زندگی شیرین خانم وآقای گالری گرد
شهروز نظری

۱۹۰
چرا ما به دروازه بان‌ها نیازمندیم
جاوید رمضانی
۱۹۴
در گیرودار جهانی کردن هنر منطقه
حسین محسنی
۲۰۲
گالری فقط یک دیوار نیست
فرزانه قبادی
۲۱۰
ده پند برای گالری‌داری یا چرا بهتر است گالری نگشایید- بگشایید
بهزاد حاتم
۲۱۶
هنرمند و گالری‌دار
مریم مجد

۲۱۸
چند راه ورود به گالری
تکتم فرمانفرمایی
۲۲۰
توصیه به هنرمند جوان
کامبیز صبری
۲۲۲
همه‌ی گالریها بدند،همه‌ی گالریهاخوب‌اند
سعید رفیعی‌منفرد
۲۲۴
کار در گالری
شاهد صفاری
۲۲۶
سرمایه‌گذاران هزاره‌ی جدید در بازار هنر
مریم روشنفکر، فاطمه رضایی
۲۳۴
گالری‌دار به مثابه‌ی کاهن اعظم
مهدی قادرنژاد حمامیان
۲۴۰
مهمترین تفریح و سرگرمی ما در ایران
مهسا بیکی، کیجو انشیو
نوروانتو، فیلیپ تیهبو
۲۴۴
حضور انسان آبادانی است
بنوشه فرهت، شفق متولی