نقد

من همان وطن هستم نگاهی به مجموعه‌ مجسمه‌های حمزه فرهادی با نام «عشاق در مزارع ذرت»

انسان برای انتقال آنچه در ذهن دارد به همگونه‌ی خود، از گفتار، نوشتار و یا جسمیت بخشیدن بهره می‌گیرد. اگرچه زبان انسان سرشار از نمادهاست؛ اما در بسیاری موارد از ... ادامه ...