-آنگاه از ابتدا قرار بود برای مردم باشد ، بدون ادعا برای دسته و گروه و منش خاص . پس باید درمیان مردم هم بود ،همانطور که تاکنون بوده است . استقبال خوب مردم و نایاب شدن شمارگان مجله نشان از همدلی همراهان آنگاه دارد . آنگاه قرار است همه جا باشد و امروز آمد در خیابان انقلاب ،کنار  بساط دستفروشی روزهای آخر سال . رسمی چندین ساله که پیام آور بهار شده است . چه خوشمان بیاید چه نیاید این بساط پهن است و سفره عده‌ای با این بساط در روزهای سخت آخر سال پر بار و غنی می‌شود .
بساط امروز جمعه ۲۵ اسفند ۹۶ ما مصادف بود با چاپ مجدد شماره دوم آنگاه ویژه کانون که با اصرار شما دوباره جان گرفت و در این روزهای آخر سال هدیه‌ای بود از ما برای شما . انگار نه انگار که یک‌سال پیش این نسخه چاپ و در مدت کوتاهی نایاب شد و سیل پیام‌های شما که اصرار بر چاپ دوباره آن داشتید .و این بار جشن رونمایی‌اش با شما بود .در خیابان انقلاب .
با شما بودن افتخار ماست .گرمای حضورتان را در این تصاویر میشود دید ، و شادی ما در میانه قدمهای پربرکت شما. با شما آمدن بهار را لحظه شماری می‌کنیم.
تصاویر امروز را اینجا ببینید.