محمد طلوعی

کِشیدن آب از آهن چند کَلام در توضیح زندگینامه ی خیام شاعر و کوشِشی که نافرجام است

با تو سرکش برنمی‌آیم وگرنه شوق من / آتش سوزان ز سنگ و آب از آهن می‌کشد صائب تبریزی  علی دشتی در کتاب «دمی با خیام» درباره‌ی دشواری تشخیص رباعیات اصیل خیام از نسخه‌های بدلی می‌نویسد: «بیرون کشیدن کالای اصیل از این انبار مغشوش و انباشته از ج... ادامه ...

Issue 12 Laleh-Zar Street, The nightingale

Many faces of Laleh-zar The twelfth issue of Angah magazine was released in the fall of 2020, with the subject "Laleh-Zar Street, The nightingale". “There is no shared knowledge of laleh-zar, since to have a shared knowledge of something, there m... ادامه ...

Issue 9 Gallery ; The effective obsolete

Gallery and gallery browsing The title of the ninth issue of Angah magazine, which has an image of Masoumeh Seyhoun by Iman Safaei on the cover, is "Gallery ; The Effective Obsolete," which deals with galleries and gallery browsing. Masoumeh Seyho... ادامه ...