گالری های هر کشور جزء سرمایه های فرهنگی آن کشور به شمار می آیند. گالری ها انواع مختلفی دارند و بر اساس موضوع و یا هدف گردانندگان آن ممکن است دائم و یا موقت باشند که در هر صورت در حفظ قسمتی از تاریخ فرهنگی یک کشور، و یا افزودن به آن نقش به سزایی ایفا میکنند. در واقع گالری ها سالن های بزرگی هستند که تفکرات و عقاید را به زبان غیر گفتار به اشتراک میگذارند.

بازدید از گالری فعالیت بسیار مهمی است که در برخی فرهنگ ها بسیار بر آن تأکید شده و در برخی دیگر به فراموشی سپرده میشود. اما آنچه که مسلم است، گالری گردی در افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان یک جامعه تأثیر مستقیم دارد. ساکنین جامعه با بازدید از گالری ها با موضوعات مختلف، همواره اطلاعات خود را در زمینه های مختلف بالا می برند. این امر موجب بازتر شدن افق فکری آنها شده و جهان بینی آنها را گسترده تر میکند؛ بنابراین افراد این جامعه با نگاهی متفاوت با مسائل روزمره مواجه شده و با مشکلات خود به گونه ای متفاوت برخورد میکنند. همچنین این زنجیره کمک میکند که اطلاعات در مورد موضوعات متفاوت در اجتماع پراکنده شده و بخشی از تار و پود آن شود.

نکته قابل توجه این است که در تمام جوامع یک گروه هستند که اعضای آن باید به طور مداوم از گالری ها بازدید کنند و آن گروه هنرمندان است. هنرمند بدون دیدن آنچه در دنیای هنر میگذرد هیچ گاه غنای اطلاعاتی لازم را برای تولید یک اثر جدید نخواهد داشت. بازدید ازهر نمایشگاه جدید رنگی تازه بربوم فکری یک هنرمند فعال میزند و قوه تخیل او را برای آفرینش مشتعل میسازد. گاهی نیز بازدید از یک اثر هنری خاص در مسیر فکری و یا عقیدتی هنرمند تأثیر گذاشته و او را با نگاهی متفاوت به سمت مسیری نو سوق میدهد. مادامی که تقلید مستقیم در کار نباشد، گالری گردی یک منبع الهام دائمی برای ذهن هنرمند خلاق است.

گالری ها تنها اتاق هایی انباشته از آثار زیبا نیستند، بلکه در بسیاری موارد مانند یک خط مقدم برای تحولات اساسی در فرهنگ و تفکر عمومی جامعه عمل کرده اند. برای مثال بسیاری از آثار هنری تولید شده پس از جنگ جهانی دوم، به صادقانه ترین شکل و بدون واسطه، عمق رنج بشر و عذابی را که جوامع درگیر جنگ تجربه میکنند نشان میدهند. در این شرایط، هنر و آثار هنری بهترین بازتاب مسائل موجود در جامعه بوده و حتی در موارد بسیاری در تغییر آن نقش داشته اند؛ و اعضای جامعه ای که بتوانند این ظرفیت را شناسایی کرده و آن را به بهترین شکل به کار گیرند، اولین گام مهم را در پیشرفت فرهنگ خود برداشته اند.