گالری گردی

گالری خانه ایران

داستان گالری‌های اصفهان روایتی از شکل‌گیری و تحول گالری‌داری در اصفهان از ابتدا تا امروز

حدود نیم‌قرن پیش، ویترین مغازه‌های فروش آثار هنری در چهارباغ اصفهان به‌نوعی نقش گالری را برای شهر بازی می‌کردند. این سبک مغازه‌ها امروز به تعداد بسیار زیاد، در ... ادامه ...