شماره اول آنگاه برای سومین بار چاپ شد!

باورتان می شود ؟ آنگاه شماره یک ، کافه و کافه نشینی به چاپ سوم رسید
خوشحالیم اولین شماره ی آنگاه به چاپ سوم رسید ، اگر این شماره را ندارید می توانید پنجشنبه مهمان دفتر آنگاه باشید
چایی با ما  بنوشید و گپی هم با هم بزنیم و این شماره را زود تر از همه مستقیم از دفتر مجله تهیه کنید .
● پیشنهاد دوم ماهم خرید از سایت در این نشانی است
● پنجشنبه ۲۴مرداد ساعت ۴ تا ۸ ●دیدار ما ● میدان فلسطین ● کوچه فتحی ● پلاک دو ● طبقه سوم ● واحد ۱۶

به مناسبت چاپ مجدد نگاهی به ویدیو آنگاه پلاس می‌اندازیم که آرش تنهایی از این شماره میگوید.