شماره نهم آنگاه با موضوع گالری؛ مهجور موثر منتشر شد
روی جلد این شماره آنگاه «گالری؛ مهجور موثر»، تصویر معصومه سیحون اولین زن گالری دار ایرانی و صاحب گالری سیحون قرار دارد.

در سرمقاله این شماره آمده است:
《آنچه «آنگاه» را بر آن داشت که به گالری و گالری گردی بپردازد، نه سودای نان خوردن از هنر بود، نه همراهی با بازار. در طول هشت شماره‌ی پیشین، تلاش ما متمرکز بر درنگ، ایستادن و نگریستن به سوژه‌هایی بود که خیلی وقت‌ها به سادگی از کنار آنها عبور می‌کنیم، سوژه‌هایی که چنان در ذهن ما تعریف و تثبیت شده‌اند که شکل کلیشه به خود گرفته اند. «آنگاه» در پی نگاه دوباره به این سوژه‌هاست؛ نگاهی همه جانبه، منطقی و خونسرد؛ نگاهی با دقت برای دیدن همه‌ی طیف‌های خاکستری. از این رو است که مخاطبانمان برای فهم نگاه ما به موضوع هایی چون فوتبال، شهید، زندان و … که بارها سوژه‌ی نشریه ها و کتاب‌ها بوده اند، هنوز اشتیاق دارند و می خواهند آن را بخوانند. در این شماره نیز نگاه متفاوت و همه جانبه به گالری سرلوحه ی کار ما بود؛ گالری به مثابه‌ی نهادی اقتصادی، فرهنگی و حتی اجتماعی. نگاهی در ستایش و نکوهش رفتارهای گوناگون در گالری‌ها و تلاش برای دیدن تمام خاکستری ها میان این سیاهی و سفیدی.》

این شماره با گفتار و نوشتاری از:
آسیه مزینانی، رضا دبیری نژاد، سجاد باغبان ماهر، افسانه کامران، فؤاد نجم الدين، سیدعمادالدين قرشی، علی اکبر جهانگرد، فاتح صهبا، کامران دیبا، لیلی گلستان، توکا ملکی، بهنام کامرانی، زروان روح بخشان، محمد حسن حامدی، حسین گنجی، رزیتا شرف جهان، حمیدرضا شش جوانی، علیرضا امتیاز، محمدرضا مریدی،
هادی آقاجانزاده، ارکیده درودی، حافظ روحانی، رضا عابدینی، سعید مزینانی، تكتم فرمانفرما، شهروز نظری، کامبیز صبری، جاوید رمضانی، حسین محسنی، سعید رفیعی منفرد، شاهد صفاری، فرزانه قبادی، بهزاد حاتم، مریم مجد، بنوشه فرهت، شفق متولی و به مدیر مسئولی آرش تنهایی و معاون سردبیری حسین گنجی در ۲۴۰ صفحه به چاپ رسیده است.
فهرست کامل مجله را اینجا میتوانید ببینید

شماره نهم آنگاه از روز شنبه ۲۳ آذرماه در کتابفروشی‌ها و کیوسک‌های روزنامه‌فروشی توزیع می‌شود. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به این لینک مجله را به صورت آنلاین سفارش دهید.