بایگانی وب سایت

تمامی نوشته‌های منتشر شده در وب سایت

Issue 3

Peykan, 50 years old friendship Ahmad and Mahmoud Khayyami founded the Iran national company, which changed its name to Iran Khodro following the revolution. T... ادامه ...

Issue 2

With a lamp in hand, Where Is the Friend's Home?   The second issue of Angah art and culture magazine was released in the spring of 2017, with the subj... ادامه ...

Issue 1

If there were no Cafés, there wouldn’t be a Jean-Paul Sartre too... In the winter of 2017, the inaugural issue of Angah art and culture magazine was published,... ادامه ...

بله، خوشبختانه زنم!

 ایران درودی متولد 1315 یکی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران است. او تاکنون ۶۴ نمایشگاه انفرادی و بیش از دویست نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از ایران ازجمله موزه‌... ادامه ...