الناز وحید فتحی

من همان وطن هستم نگاهی به مجموعه‌ مجسمه‌های حمزه فرهادی با نام «عشاق در مزارع ذرت»

انسان برای انتقال آنچه در ذهن دارد به همگونه‌ی خود، از گفتار، نوشتار و یا جسمیت بخشیدن بهره می‌گیرد. اگرچه زبان انسان سرشار از نمادهاست؛ اما در بسیاری موارد از ... ادامه ...