بوشهر

تشکل‎های صنفی تجار در بوشهر

مروری بر نخستین تشکل های صنفی تجار در بوشهر موجبات ترقی تجارت و تحصیل امتیازات عام المنفعه و خدمت به نوع ابنای وطن

  پس از صدور فرمان انقلاب مشروطیت در سال 1324ﻫ.ق در برخی از شهرهای ایران انجمن‌های تجارتی شکل گرفتند. در سال 1325ﻫ.ق «انجمن تجارت بوشهر » به ریاست حاجی ‎محمد... ادامه ...
مکان ها در بوشهر

زندگی اجتماعی مکان‌ها در بوشهر دریچه‌ای متفاوت به حاج رییس، تُل عاشقون و مردم بوشهر

  کوچه‌های باریک بافتِ قدیمِ بوشهر یادآور معماری بی‌‎نظیرِ دوران صفویه و قاجار است. می‌گویند کوچه‌ها را به آن منظور باریک ساختند تا جریان هوای گرم در هنگام ع... ادامه ...